می 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

استقبال سرد خبرنگاران ازجشن شان!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “” نوشت:

خبرنگار

درهفته گذشته شاهد برگزاری جشن خبرنگاران شاهرودی بودیم اما این جشن متفاوت ازگذشته بود!

درجشن امسال شاهد بودیم ازجمع اصحاب رسانه شاهرودی تعداداندکی ازخبرنگاران واهل قلم درآن شرکت کرده بودند طوریکه بیشتراز90درصد مدعوین خبرنگار درآن شرکت نداشتند!این قضیه جای تاسف واندوه دارد که چرا خبرنگاران شهرمان  که وظیفه خطیر اطلاع رسانی ازمشکلات ومعضلات دیارمان رابرعهده دارند درجشنی که متعلق به خودشان بوده است شرکت نکردنداین موضوع  نشان دهنده عمق دل آزردگی خبرنگاران است.

متاسفانه درتحقیقی که برای این موضوع انجام دادیم این موضوع روشن شده است که تحریم جشن ازسوی خبرنگاران به دلیل انتخاب آقای امینی به سمت دبیربرگزارکننده این جشن بوده است واهمیت ندادن دکترجلالی به خواست خبرنگاران درمخالفت باآقای امینی بوده است.مادراینجا اصلا قصدنداریم قضاوت کنیم که آیا آقای امینی صلاحیت دبیری این جشن راداشته یانه حرف ما اینست که چرا در برگزاری جشنی که صاحبش خبرنگاران بوده اند رای ونظر آنان لحاظ نشده است؟! وچرادکترجلالی نماینده کوشای استان شاهوار اهمیتی به نظر خبرنگاران ندادند؟! 

انتهای پیام