دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

به بهانه کلاس اخلاق امام جمعه محترممان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “” نوشت:

امام جمعه شاهرود

ابتدا ازهمه عزیزان بخاطره تاخیردربروزرسانی وبلاگ عذر می خواهم انشالله جبران شود.

وقتی خبر تشکیل کلاسهای اخلاقی حاج آقا ترابی درشهرداری شاهرود راخواندم اول ازاین حرکت خوب خوشحال شدم اما ناخداگاه به این فکرفرورفتم که چرادرشاهرود هرساله آمار طلاق وبزه افزایش می یابد درجوابش به بیکاری سرسام آورشاهرودرسیدم بیکاری وفقری که باعث تضعیف اخلاق اسلامی در شاهرود شده است

باخودگفتم ای کاش مدیران شاهرودی وشخص امام جمعه شهربه عنوان بزرگ شاهرود برای گسترش اخلاق اسلامی به کلاس بسنده نمی کردند و درعمل کاری می کردند آنجا بود که باعمق وجودم غمگین شدم که چرادرشاهرود برای گسترش صنایع وجذب سرمایه گزاری تلاش نمی شود چرا به طور مثال نباید امام جمعه شهر ماهانه جلساتی را برای حل مشکلات سرمایه گزاری وتسریع درساخت کارخانجات باحضورمدیران شاهرودی برگزارکند

آیا پیگیریهای یک نفرنماینده شهرستان درمجلس کافیست؟!چه می شود گفت جزافسوس وافسوس.حاج آقای ترابی کلاس اخلاق اسلامی شما باید آن جلسه باشد که درآن بپرسید چراکارخانه فولاد کیمیا وغدیر شاهرود بعد ازدوسال هنوز کارساختشان شروع نشده است چرا بااین همه مشکلات اقتصادی وبیکاری درشاهرود صنایع بزرگ راهی به شاهرود ندارند اگرروزی چنین جلساتی برگزارکردید آن وقت یقین داشته باشد اخلاق اسلامی خیلی بیشترازآنچه که شما درشهرداری شاهرود تدریس می کنید درجامعه گسترش پیدا خواهدکرد

انتهای پیام