دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دلنوشته میدان مین نفس

 نوبت شما به نقل از ” علمدار کمیل ” نوشت: نـهپــلاک شناسایی دارم ،و نه رمـزشب را میدانم ،

99866155951555148215

نـهپــلاک شناسایی دارم ،

و نه رمـزشب را میدانم ،

و نه راه برگشت را می شناسم!

آواره میان خط مقدمیکه

دور تا دورم را “میدان مین” گرفته است …

تو به دادم نرسی …

می روم از دست خدا