مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

پایگاه بسیج رودیان مزیّن به تصویر مبارک شهدا گردید

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت:

با همّت جمعی از عشاق و رهروان راه شهیدان

فرازی از وصیتنامه سردار شهید حسن عامری:

ای شمایی که از ثمره خون شهیدان صاحب حیثیت و افتخار و آزادگی شده اید، و در نعمات خداوندی به سر می برید، شما باید دنباله روی راه شهیدان باشید-راهی که حسین (ع) به شهیدان آموخت.

فرازی از وصیتنامه شهید مهدی کریمی:

امت شهید پرور، ما که رفتیم، امّا شما که هستید نگذارید نفس بر شما غلبه کند و شما را اسیر و برده خود سازد.