مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهدا شرمنده ايم به خدا

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:گرچه با كپسول اكسيژن مجابت كرده اند / مادرت ميگفت دكترها جوابت كرده اند/ مرگ تدريجي است اين دردي كه داري ميكشي / منتهي با قرصهاي خواب،خوابت كرده اند

2801778923298678872

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:

گرچه با كپسول اكسيژن مجابت كرده اند

مادرت ميگفت دكترها جوابت كرده اند

مرگ تدريجي است اين دردي كه داري ميكشي

منتهي با قرصهاي خواب،خوابت كرده اند

خواب مي بيني كه در سردشتي و گيلان غرب

خواب ميبيني كه بر آتش،كبابت كرده اند

خواب ميبيني مي آيد بوي ترش سيب كال

پس براي آزمايش،انتخابت كرده اند

از شلمچه تا حلبچه،وسعت كابوس توست

خواب ميبيني مورخ ها كتابت كرده اند

خواب ميبيني كه مسوولان بنياد شهيد

بر در دروازه هاي شهر،قابت كرده اند

ازخدا ميخواستي محشورباشي باحسين

خواب ميبيني دعايت را اجابت كرده اند

خواب مي بيني كنارصحن بابايادگار

بمبها بر قريه زرده،اصابت كرده اند

قصر شيريني كه از شيرينيت چيزي نماند

يا پلي هستي كه چون سرپل،خرابت كرده اند

خوشه خوشه بمبهاي خوشه اي را چيده اي

باد خاكي!با كدامين آتش،آبت كرده اند

باكدامين آتش شمعي كه در خود سوختي

قطره قطره در وجود خود مذابت كرده اند

ميپري از خواب و ميبيني شهيد زنده اي

باچه معياري،نميدانم!حسابت كرده اند!

انتهاي پيام.