مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برنامه های هفته منابع طبیعی در میامی اعلام شد

نوبت شما به نقل ازوبلاگ” سیمای میامی” نوشت:صائمی پورمدیرمنابع طبیعی شهرستان میامی درمصاحبه بارحیمی خبرنگارمیامی برنامه های هفته منابع طبیعی ودرختکاری رادرسطح این شهرستان بیان کرد:نواختن زنگ سبز درمدارس طبیعت واحداث پارک20هکتاری درورودی میامی واجرای برنامه جشن وسخنرانی  واجرای برنامه درختکاری درروز15اسفند باحضور مسئولین شهرستان واستان وبرنامه ویژهدراین روز وتوزیع 20اصله نهال دربین دهیاری هاوشهرداری ودربین نمازگزاران نمازجمعه اجرای برنامه های اموزشی درمدارس توسط کارشناسان وگردهمایی همیاران طبیعت وبسیجیان فعال درامرحفاظت ازمنابع طبیعی ونشست مشترک بااصحاب رسانه ونماینده صداوسیما وروحانیت وائمه جماعات ونشست باقضات دادگستری ومرتعداران وقرقبانان وکارشناسان حقوقی ازمهمترین برنامه هادرشهرستان میامی می باشد.

32