می 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

و بالاخره پرچم وارونه شيطان بزرگ

 نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت:پرچم وارانه ایالات متحده است که در دست سرباز این کشور قرار گرفته

sijKdp1_448

پرچم وارانه ایالات متحده است که در دست سرباز این کشور قرار گرفته که روی آن نوشته شده است:

“هیچ پرچمی (پرچم آمریکا) اینقدر بزرگ نیست که بتواند شرم و خجالت کشتار مردم بی گناه در سراسر جهان را درخود جای دهد.”