می 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دیگر “کیف تؤلمه النار” هم تـــکانم نمی دهد!

 نوبت شما به نقل از ” علمدار کمیل ” نوشت: آن روز ها که بچه تر بودم ..

1252457462

آن روز ها که بچه تر بودم ..

وقتی به “اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبتهدعایِ کـمیل می رسیدم

باران بود که می بارید

این روز ها که باید آدم تـــــر شده باشم،

 اگر حال دعـــایی باشد (که نیست!!) ….

دیگر “کیف تؤلمه النار” هم تـــکانم نمی دهد!!