اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یآ مَهدی ..

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:یــــا مهــدی … ! /نـام تـو را بر خرابـه های دلـم بنوشتم آبـاد گشت / بیـا و نـام خود بـر خرابـه دنیا بنـویس تا آبـاد گردد

1390417766451237_large

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

                         

 

یــــا مهــدی … !

.

نـام تـو را بر خرابـه های دلـم بنوشتم آبـاد گشت

.

بیـا و نـام خود بـر خرابـه دنیا بنـویس تا آبـاد گردد

 

 

 

بیا و مسئله ها را ز راه בل حل کن
ڪه
בر تمام جهان این سخن مثل بشوב :

اساس علم ریاضــے به باבخواهـבرفت
اگر ڪه مسئله ها عاشقانه حل بشو
ב!

 

سرانجام تو خــواهی آمـــد.. .

.

و ویـرانکده تاریک جهان را روشنـایی خواهـی بخشید

.

و تـا آن روز چند صباحـی بیش باقـی نمانده

 

   

انتهاي پيام.