دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یک نفر مانده از این قوم ….

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت: مینویسم که شب تار سحر میگردد_یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد

sj6y49gwjhkt4xnhfgx

میرود قصه ما سوی سرانجام آرام

دفتر قصه ورق میخورد آرام آرام

مینویسم که شب تار سحر میگردد

یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد

انتهای پیام

 

 

 انتهای پیام