می 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

صدور مجوز حجاب برای بانوان فوتبالیست

FIFA logo

نوبت شما به نقل از وبلاگ “دغدغه های امروز” نوشت:هیات بین الملل قانونگذار فوتبال ازاین پس رسما به زنان اجازه خواهد

FIFA logo

هیات بین الملل قانونگذار فوتبال ازاین پس رسما به زنان اجازه خواهد داد تا با حجاب در مسابقات فوتبال حاضر شوند.این تصمیم بر اساس اجرا طرح آزمایشی به مدت حدود ۲۰ ماه صورت گرفته است.بنابراین قانون جدید در این زمینه اجرا خواهد شد که پوشش سر و گردن متصل به پیراهن نباشد و هیچ خطری بازیکن محجبه و بازیکن تیم حریف را تهدید نکند.اگرچه مقامات فدراسیون تا ۲۰۱۲ پوشش حجاب را به بهانه ی مصدومیت بازیکنان ممنوع اعلام نمود،این شورا ممنوعیت را به تقاضای کنفدراسیون فوتبال آسیا لغو کرد.