جولای 2, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

از غرب و دنیای ستمگر بی نیازیم….

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سپاه سایبری جمهوری اسلامی ایران” نوشت: ما ملتی آینده ساز و سرفرازیم… بر حسن تدبیر امام خود بنازیم

2b

ما ملتی آینده ساز و سرفرازیم

بر حسن تدبیر امام خود بنازیم

با امر آن آلاله زهرای اطهر

در اقتصاد و در سیاست یکه تازیم

ای مقتدا با تأسی از شهیدان

از غرب و دنیای ستمگر بی نیازیم

برچشم آقا،ما به اقدامی جهادی

ویرانه های کشور خود را بسازیم

 

شاعر: حسن بیکی

انتهای پیام