اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

با شهادت زندگی زیبا شود

 نوبت شما به نقل از ” سرباز ولایتی ” نوشت: از همه افلاک برتر بوده اند، دوست نه بلکه برادر بوده اند

siKPmie2_426

از همه افلاک برتر بوده اند، دوست نه بلکه برادر بوده اند


تشنه لب دادند جان پای حسین، عاشقان حضرت پیر خمین

با شهادت زندگی زیبا شود، عاشقی با سوختن معنا شود

حال آنها رفته و ما مانده ایم، از شهادت ما همه جا مانده ایم

تا نفس داریم تا که زنده ایم، ای شهیدان از شما شرمنده ایم

تا ابد رزمنده ایم پای ولی، جان فدای حضرت سیدعلی