می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دست خـالــــے

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:مـن مثــل ایـن گـداهـا نیستــم !!/ڪـه زنگ تمـام خـانـه هــاے ڪوچـه را مــــے زنــد ،/تـا شایــد یڪــــے در را بـاز ڪنــد

bYtjPAjHJIvY1H9x9haHaQ

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

مـن مثــل ایـن گـداهـا نیستــم !!

 

ڪـه زنگ تمـام خـانـه هــاے ڪوچـه را مــــے زنــد ،

 

تـا شایــد یڪــــے در را بـاز ڪنــد .

 

مـن فقـط درب خانـۀ خودت بست نشستــه ام ..

 

مهربــان پـروردگــار مـن
مــــے دانـم حتــــے دست خـالــــے بـازگشتـن از درگــاهت

 

 
بــــے حڪمت ” نیست ..
 انتهاي پيام.