دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ماهواره بی رودربایستی!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پارادوکس” نوشت:

روزی چند ساعت ماهواره می بینید؟

شفاف، صادقانه و بی رو در بایستی

بله با شما هستم 

چی ؟ 

ماهواره ممنوعه ؟! 

چون ممنوعه شما می بینید ؟ ! 

یا چون ممنوعه شما نمی بینید ؟!

 

8577483224731467444

چی ؟

معتقدید که هرچیزی منع بشه مشتریش زیاد میشه 

یعنی می فرمایید 

اگر ماهواره ممنوع نبود شما نگاه نمی کردید ؟!

حالا بی رو در بایستی

ماهواره روزی چند ساعت ؟

انتهای پیام