می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ز گهواره تاگور دانش بجوی !

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” کوتاه اما تاثیرگذار…” نوشت:  شام در كنار ِ تخت ِ استاد سرد شده است؛ ظاهراً ديگر نيازي به خوردن ِ غذا نيست! پزشكان و مسؤولان ِ بيمارستان دانشگاه، به اين نتيجه رسيده اند كه معالجه روي قلب ِ استاد ديگر اثري ندارد!75653971849739673966لذا آنژيوكت ِ تزريق ِ چند دارو براي ادامه ي تپش ِ قلب را از رگ ِ دست ِ راست و آنژيوكت ِ تزريق ِ مُسكّن ِ درد را از دست ِ چپ ِ ايشان خارج كرده و حتّی ماسك ِ تأمين ِ اكسيژن را – كه ريه ها ديگر قادر به تأمين ِ آن نبودند- برداشته اند و تنها سنسورهاي تپش ِ قلب روشن است..

شگفت اين كه در چنين حالتي، پزشكان و متخصصين ِ بيمارستان ِ كانتونال ِ دانشگاه ِ ژنو، در كمال ِ حيرت مي ديدند كه پرفسورحسابي در آخرين لحظات حيات[هم] به چيزي جز مطالعه و افزايش ِ دانش ِ خويش، نمي انديشد

اين تصوير ِ منحصر به فرد را يكي از كاركنان ِ خود ِ بيمارستان به عنوان ِ يك تصوير ِ تكان دهنده و تأثيرگذار، ثبت كرده است

انتهای پیام