می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نکته !

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” کوتاه اما تاثیرگذار…” نوشت: شخصی خدمت علی علیه السّلام عرض کرد: چهار مسئله دارم.فرمود: بپرس اگرچه چهل مسأله باشد.گفت….25436131192179171155213164419215115821310397

شخصی خدمت علی علیه السّلام عرض کرد: چهار مسئله دارم.

فرمود: بپرس اگرچه چهل مسأله باشد.

گفت: واجب چیست واجب تر کدام است؟

نزدیک چیست و نزدیک تر کدام است؟

عجیب چیست و عجیب تر کدام است؟

مشکل چیست و مشکل تر کدام است؟

حضرت در پاسخ فرمود:

واجب اطاعت خدا است و واجب تر، ترک گناه است؛(چون با آلودگی به گناه عبادت مورد قبول نیست)؛

نزدیک قیامت است، و نزدیک تر مرگ؛

عجیب دنیا است، و عجیب تر علاقه به آن؛

مشکل قبر است و مشکل تر بی توشه رفتن….

انتهای پیام