نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اين سال هم گذشت…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه هاي حرم” نوشت:می بینی چه زود امسال هم تموم شد . . . ؟! کاری کردی که امسالت با سال گذشته ات فرق کنه ؟487828_431696536914308_117399331_n

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه هاي حرم” نوشت:

می بینی چه زود امسال هم تموم شد . . . ؟!

کاری کردی که امسالت با سال گذشته ات فرق کنه ؟

با کارهات باعث شدی ظهور عقب بیافته یا جلو ؟!

دل کیو شکوندی که دل چه کسی رو بدست بیاری . . . !!!؟؟؟


تيتري با عنوان “سال نو آمد” نخواهم زد تيترم رو ديديد اگه نديدي يه نگاه كن “اين سال هم گذشت”

ميخواهم به خودم تسليت بگم چرا؟؟؟

چون يك سال گذشت ولي  آقامون نيامد يعني چي چرا ؟؟؟

خودمون خوب ميدانيم چرا…

انتهای پیام