مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جلیلی در رسانه های ضد انقلاب

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:
شخصی از امام صادق(ع) پرسید:بین دو حاکم در تردیدم،چه کنم؟

امام صادق(ع):با تقواترین را انتخاب کن
_اگر به تشخیص نرسیدم؟
_ببین افراد متدین به کدام ممایلند
_اگر باز هم نفهمیدم؟

1962734_655309194525580_451211415_n

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

شخصی از امام صادق(ع) پرسید:بین دو حاکم در تردیدم،چه کنم؟

امام صادق(ع):با تقواترین را انتخاب کن
_اگر به تشخیص نرسیدم؟
_ببین افراد متدین به کدام ممایلند
_اگر باز هم نفهمیدم؟
_بنگر مخالفان ما کدام را بیشتر میپسندند او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر خشمگینشان میسازد او را برگزین

رسانه های مخالف در زمان انتخابات:
روزنامه صهیونیستی جروزالم پست(۱۱می ۲۰۱۳) : دلهره آورترین احتمال انتخاب جلیلی است.
کارشناس شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب:
مهم این نیست که چه کسی تدارکاتچی بعدی خواهد بود مهم این است که سعید جلیلی انتخاب نشود.
کارشناس شبکه ی مخالف صدای آمریکا:
دکتر سعید جلیلی کاندیدای رهبر است”هرگز نباید سعید جلیلی روی کار بیاید
و…..

میتوان گفت تمامی رسانه ها در زمان انتخابات به هرطریقی مخالفت خود را با دکتر سعید جلیلی ظاهر کردند.

انتهاي پيام.