مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دروغ و فريب

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:دروغ میگویند دنبال قدرت نیستیم!
دروغ میبافند از اقتدارگرایی بیزارند…
دروغ در هم میتنند از دیکتاتوری بیزارن…

فریب است واژه های مردم
فریب هست واژه های لیبرالیسم
فریب هست واژه های ازادی

1800277_1396188607311302_2128604112_n

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

دروغ میگویند دنبال قدرت نیستیم!
دروغ میبافند از اقتدارگرایی بیزارند…
دروغ در هم میتنند از دیکتاتوری بیزارن…

فریب است واژه های مردم
فریب هست واژه های لیبرالیسم
فریب هست واژه های ازادی

خاتمی ای که حاضر هست از قیود شرعی زده شود ولی از محبوبیت خود کم نشود
هاشمی ای که دوران ریاست جمهوری خودش رو و جو سنگین حاکم در ان زمان رو فراموش کرده
روحانی ای که منتقدان و مردم مخالف خود رو تندرو و افراطی و بیسواد میخواند
موسوی ای که دم از قانون و امام میزند و وقتی رای نمی اورد با لجاجت و حماقت بر طبل خود رایی میکوبد
کروبی ای که برای رای مردم! اصولی را که خود او را بر روی کار اورده! نفی میکند

منقدانی که آن طرف و گوشه دنیا بودن و هنوز کار به جایی نرسیده بود در88 خود را رییس جمهور و رییس صدا و سیما و… میخواندند

حقه بازانی اصیل و بازیگران چیره دست و معاویه صفتان حقیقی جامعه اسلامی زمان! هستند…

انتهاي پيام.