مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ای شقایق‏ های آتش گرفته…

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” مهر قبولی ” نوشت:

ای شقایق‏ های آتش گرفته ….

shahid

دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را در خود دارد؛
آیا آن روز نیز خواهد رسید،
که بلبلی دیگر،
در وصف ما سرود شهادت بسراید؟