مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بروشور خرقانی 2

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” قلعه نو خرقان ” نوشت:

بعد از پیگیری چند هفته ای برای نشر بروشور خرقانی ٰ اداره میراث فرهنگی شاهرود پیشنهاد تعویض عکس اصلی بروشور را داد. در واقع تصویر مجسمه ی سیمانی و قدیمی باید با تصویر مجسمه ی فلزی جدید تعویض میشد.

 

امیدوارم هرچه زودتر آخرین گام های کار توسط اداره برداشته شود.

نکته ی دیگر اینکه اصل کار که سال ها مد نظر من بود تهیه ی اثری بزرگ تر و جامع تر و نیز دارای توضیحات به زبان انگلیسی و فرانسه بود که امیدوارم روزی آن را تهیه کنم. لیکن با توجه به اینکه امروزه ما در شناساندن عارف به  مسافرین فارسی زبان هم مشکل داریم فعلا تمرکز را بر تهیه اثر به زبان فارسی گذاشته ام.

امیدوارم مورد قبول واقع شود.

تصاویر طرح قدیم و جدید  قسمت بیرونی کار  را در زیر گذاشته ام.

 
طرح قبلی با تصویری از مجسمه قدیمی:

 

(برای دیدن تصاویر با سایز اصلی بر روی آنان کلیک کنید)

 

طرح فعلی با تصویر مجسمه جدید: