مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهرستان بسطام و شکوفایی دوباره دیار عارفان

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” افق بسطام ” نوشت:

 

رای بازگشت بسطام به شوکت وعظمت قرون گذشته و ارتقاء آن به « شهرستان بسطام » چه باید کرد؟ و دراین راستا اهالی چه نقشی را باید ایفا کنند تا بسطام بعنوان مرکز شهرستان به جایگاه واقعی خود دست یابد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای بازگشت بسطام به شوکت وعظمت قرون گذشته و ارتقاء آن به « شهرستان بسطام » چه باید کرد؟ و دراین راستا اهالی چه نقشی را باید ایفا کنند تا بسطام بعنوان مرکز شهرستان به جایگاه واقعی خود دست یابد ؟

این روزها در هر محفل و مجلسی سخن از ارتقاء بسطام از شهر به شهرستان است . تحقّق این امر آرزوی تک تک بسطامی هاست . این آرزو بسیار زیباست و بدون تردید محقق خواهد شد . امّا باید بدانیم این شهر درگذشته نیز بعنوان مرکز « ولایت بسطام »که شاهرود هم جزئی ازآن بود قرنها یکی ازولایات بزرگ ومهم کومش محسوب می شده و تا اواسط دورۀ قاجاریه که فرمانداری از بسطام به شاهرود منتقل گردید، کل منطقه را به نام ولایت (شهرستان ) بسطام می شناختند . نکتۀ مهم این است که ما هوشیارانه و خردمندانه آسیب شناسی کنیم و عللی را که درگذشته منجر به رکود وعقب ماندگی بسطام و سلب موقعیت آن گردیده بررسی نماییم و آسیب ها را در ابعادگوناگون ازبین ببریم تا پس از آنکه این شهر باردیگر بعنوان شهرستان رسمیت یافت به سرعت مراحل پیشرفت و ترقی را طی نماید .

یکی ازمواردی که به این مسئله کمک می کند احیاء وحفظ آداب و رسوم محلی  و فرهنگ عمومی است . احیاء فرهنگ و آداب و رسوم محلی وعمل به سنتّهای خوب ما را نسبت به هم مهربانتر و قلوب ما را بهم نزدیکتر ساخته اصالت و هویت ملی ما را حفظ می نماید . مورد دیگر اینکه با تحقق شهرستان چون نگاه دیگران نسبت به ما عوض می شود ما هم باید خودمان را درهمه زمینه ها ارتقاء دهیم .  بسطام شهری زیارتی  و توریستی است . هر ساله دهها هزار زائر و گردشگرداخلی  وخارجی از این شهر دیدن می کنند . بنابراین نوع برخورد با مهمانان بسیار حائز اهمیت است . در سلام واحوالپرسی ، راهنمایی کردن ، خرید وفروش ، کمک رسانی ، مهمان نوازی و هرگونه مواردی که در ارتباط با زائران و گردشگران پیش می آید لازم است جانب دوستی و مهربانی وعدل و انصاف را رعایت نماییم . بگونه ای عمل کنیم که هر روز بر تعداد گردشگران افزوده شود و با خاطری خوش شهرما را ترک نمایند و بپذیرند که بسطامی ها مردمانی نجیب ، مهربان ، خون گرم ، غیور ، خوشرو ، خیرخواه و مهمان نواز هستند .

با شهرستان شدن بسطام ، زیبایی های طبیعی ومعنوی شهر موجب خواهد شد بسیاری برای سکونت به این شهر مهاجرت کنند . دراین بخش نیز باید بسیار هوشیارانه عمل کنیم و زمینۀ جذب خانواده هایی را فراهم سازیم که سکونت شان دربسطام براعتباروتوسعۀ فرهنگی واقتصادی شهر بیفزاید ، نه افرادی که سربار باشند و به وجۀ فرهنگی و اجتماعی شهر لطمه زده موجب بدبینی نسبت به بسطام و بسطامی شوند .

همشهریان عزیز ، گرۀ تمامی این موارد تنها به دست با کفایت شما که شهر خود را دوست می دارید و خواهان توسعه و پیشرفت آن هستید ، باز می شود . یقین داشته باشید اگرچنین شود دیری نخواهد پایید که شهرت و آوازۀ شهرستان بسطام و اهالی خوش نام آن به اقصی نقاط خواهد رسید وبه زودی شاهد شکوفایی دوبارۀ دیار عارفان با همۀ ویژگی های تاریخی و طبیعی منحصربه فردش خواهیم بود . ان شاالله .

بسطام دیار عارفان