مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

انتخاب نام علی و فاطمه در صدر نام های انتخابی در بسطام

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بسطام آنلاین ” نوشت:

 

خانواده های بسطامی در ماه گذشته برای نوزادان پسر خود نام علی و برای نوزادان دختر خود نام فاطمه را بیشتر از سایر نام ها انتخاب کردند و نام های محمد، ابوالفضل، مهدی و امیرحسین در رده های بعدی قرار دارند.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRG5PnYHJiardDffw3AGc4OYXL81vxjLE3srJy3tTT44rTFPnfXhA

خانواده های بسطامی در ماه گذشته برای نوزادان پسر خود نام علی و برای نوزادان دختر خود نام فاطمه را بیشتر از سایر نام ها انتخاب کردند و نام های محمد، ابوالفضل، مهدی و امیرحسین در رده های بعدی قرار دارند.