مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

روزی توکل

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

روزی توکل

می گفت:
عده ای توکل را برای خود روزی قرار داده اند
اینها در رواقع غنـــــــی هستند
فهمیده اند که با توکّل به خدا روزی ِ شان به آنها میرسد
و اگر نرسید کشف میکنند، لازمــــ نبوده است.

“آیت اللهــ بهجـتــــ را می گویم…”

انتهای پیام