دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ای شهدا،بعدازشما ماهیچ نکردیم…

نوبت شما به نقل از وبلاگ“حسرت” نوشت:

ای شهیدان،ای جزایر شقایق در وادی هور،ای بانیان رهائی در دشتهای عبور،

مابعد از شماهیچ نکردیم.دل هایمان را به دست فراموشی سپردیم،ارزشهایشان را از

عرش پائین آوردیم

22

وصیّت نامه هایتان خاک خورد وپلاک های وجودتان زنگ زد.به بی اهمّیتی اهمّیت

دادیم…

هیچکس نگفت: چرا خونین شهر یعنی خرمشهر؟! وقتی که گفتم سی نفر داوطلبانه در

میدان مین بال گشودند هیچکس تعجّب نکرد وشانه ای نلرزید.

وقتیکه گفتم: بهرام شمس ساعت ومکان شهادت خود را پیشاپیش گفت هیچکس

سر بلند نکرد.آری ای پرندگان سبکبال ما بعدازشما هیچ نکردیم.

در روز مرگی خود فرو رفتیم،سنگرهایتان تبدیل به برجهای آنچنانی نمودیم،

ماشین های گل گرفته وسوخته،شکل وشمایل ماکسیما و زانتیا و…..بخود گرفت.بندر

خرمشهر وآبادان در کیش محو شد. شهر بازی قد علم کرد. جزیره مجنون حذف شد..

 

دلهای لباس و مو ، بر لباس های خاکی و خونی آب دهن ریخت،

پارک ها سر بلند کردند.گلهای بهشت زهرا پژمرد.

نمایشگاه گل وگیاه، بر شاخ وشمیران بی تفاوتی نشان داد، ساحل

اروند مورد تمسخر کنار دریا شد.

تابلوهای خسته نباشی رزمنده،تا کربلا یک یا حسین دیگر ، برادر رزمنده لبخند بزن،

امام رادعا کنید، جایشان را به بنرها و تابلوهای تبلیغات لوکس و خارجی دادند.

نمی دانم چرا برای گل وگیاه و چه و چه…نمایشگاه می گذارند امّا برای نخل های

سوخته وسر جدا، دریغ از قطره ای آب. نمی دانم چرا دیگر جادّه ای به جبهه ختم

نمی شود؟؟! چرادیگر از سنگرها صدای دعای کمیل و توسّل بلند نمی شود؟

چرا برای نگهبانی از خاکریزانقلاب کسی احساس مسئولیّت نمی کند؟!!

چرا در دانشگاه نشانی از حاج همّت نیست؟! چرااز واحد های درسی

بوی وصیّت نامه بلند نمی شود؟!چرا باید پیراهن خاکی را تنها در میدان

های مین شلمچه پیدا کرد؟؟!  امّا در دانشگاه مدلهای…..

راحت و بدون کوچکترین مزاحمتیقدم بزنند؟؟

بازهم میخواهم بگویم اما نمی دانم چرا توان گفتن را از دست داده ام؟!!

مخاطب من، آیا تونیزمانند منی ؟ یا دیگر توان شنیدن نداری؟؟؟

نمی دانم آیا ایمانی از آنان در خود به یادگار دارم یانه ؟ امّا زخم های دلم

سر باز کرده ، دلم مرهم می خواهد…