مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برداشتی از سخنان حاج اقا دولابی

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” همکلاسی سلام “ نوشت:دست خدا هنوز توي آب و گلِ است، پس تو هم به خدا بگو خدایا درستم کن و عیب و نقص هایم را برطرف کن و مرا به کمال برسان.mohamade-esmaeel-doulabi-1

 + سؤال نکن، شاید خدا به تو بفهماند . گدایی نکن، شاید خدا غنی ات کند. به قلبت فشار نیاور، شاید خدا مشکلت را رفع کند. چه در امور دنیوي و چه در امور اخروي، یک شاید کنار زندگی ات بگذار.

+ هر وقت خواستی کار خوبی بکنی و راه بندان شد و ممکن نشد آن را انجام دهی، نیتت را رسیدگی کن. شاید صدمه اي خورده است و صرفاً بر اي خدا نیست و الاّ اگر با صاحبخانه کار داشته باشی، بر عهده ي اوست که موانع را از جلوي راهت برطرف کند.

+ در هر شبانه روز لااقل یک سجده ي طولانی داشته باشید. هیچ عبادتی مثل سجده نیست.

+ اگر دنبال رفیق بی عیب بگردي، بی رفیق باقی می مانی. البته بد هم نیست، چون آن وقت خدا رفیقت می شود. یا رفیق من لا رفیق له. اي رفیق کسی که رفیقی ندارد.

+مادرت را ببوس، دستش را بوسه بزن، پایش را ببوس، تا به گریه بیافتد. وقتی گریه افتاد، خودت هم به گریه می افتی. آن وقت کارت روي غلتک می افتد و همه ي درهایی را که به روي خود بسته اي، خدا باز می کند. اینکه فرمود بهشت زیر پاي مادر است یعنی تواضع کن.

+ زور کسی به نفسش نمی رسد و از آن شکست می خورد. اما اگر از نفست شکست خوردي، جاي نگرانی نیست؛ پشت در بنشین و زانوهایت را به بغل بگیر، خدا تو را بر نفست غالب می کند. هر وقت دیدي راه نداري، چند دقیقه پشت در بنشین، خدا در را باز می کند…

+ مواظب باش هر جا که می روي، طالب خیر باشی، چون در آن صورت خداوند آنچه را طالبش هستی، از در و دیوار بر تو می بارد.

انتهای پیام