می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نشانه های خوشبین نبودن

خبرگزاری فارس: نشانه‌های خوشبین نبودن به مذاکرات اکنون در حال آشکار شدن است/ برخی افراد تلاش دارند دولت آمریکا را علاقمند به ایران نشان دهندنوبت شما به نقل از وبلاگ”ایران زیبا“نوشت:رهبر  انقلاب در دیدار مردم آذربایجان:

 

رهبر  انقلاب در دیدار مردم آذربایجان:

 با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای معرفی یک چهره غیرواقعی از آمریکا ، فرمودند: برخی افراد تلاش دارند با بزک کردن چهره آمریکا، زشتی‌ها و خشونت‌ها و وحشت‌آفرینی‌ها را از این چهره بزدایند و دولت آمریکا را دولتی علاقمند به مردم ایران و انسان‌دوست معرفی کنند، اما تلاش این افراد به نتیجه نخواهد رسید.