مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نگرد، نیست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:خورشید پیش گنبد این شاه زرد نیست/هر کس که خاک پای علی نیست، مرد نیست /یک شب میان صحن نجف داد می زدم/«گشتم، نبود بهتر از این جا، نگرد، نیست»

43253556912730096020

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:


خورشید پیش گنبد این شاه زرد نیست

هر کس که خاک پای علی نیست، مرد نیست

یک شب میان صحن نجف داد می زدم

«گشتم، نبود بهتر از این جا، نگرد، نیست»

انتهاي پيام.