می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

عشق جا و مکان نمیشناسه

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حجاب برتر” نوشت:

 نماز 

عشق جا و مکان نمیشناسه

 

به این میگن عاشقی …

 

شما هم عاشقی؟

انتهای پیام