سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خدا تنها روزنه امید

نوبت شما به نقل از وبلاگ “مداح علی اصغر بهمنی” نوشت:

 خدا

خدا تنها روزنه امیدی است

که هیچگاه بسته نمی شود؛

تنها کسی است

که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد؛

با پای شکسته هم می توان سراغش رفت!

تنها خریداریست

که اجناس شکسته را بهتر می خرد،

تنها کسی است که وقتی همه رفتند می ماند،

وقتی همه پشت کردند،

آغوش می گشاید.

وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود.

و تنها سلطانی است

که دلش با بخشیدن آرام می گیرد

نه با تنبیه کردن!

انتهای پیام