مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شهید….

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:خیلی با هم رفیق بودند…

خیلی با هم رفیق بودند
باهمدیگر تصمیم گرفته بودند راهی را بروند که آخرش به خدا برسند،
یکی به مکه رفت، و دیگری به فکه!
حاجی که از مکه برگشت، روی دیوار عکس رفیقش را دید،بالای عکس نوشته شده بود:

شهیــــــد نظر میکند به وجه الله