دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ممنوعیت حجاب در شرکت فرانسوی

File:Francecoatofarms1898-2.png

نوبت شما به نقل از وبلاگ”دغدغه های امروز“نوشت:یک شرکت فرانسوی طی بیانیه ای اعلام کرد:استفاده از حجاب و…

 


File:Francecoatofarms1898-2.png

یک شرکت فرانسوی طی بیانیه ای اعلام کرد:استفاده از حجاب و هر نوع آموزه دینی در محل کار ممنوع است.بنابراین حدود ۴۰۰۰ کارگر شاغل در شرکت فرانسوی (Paprecc) پاریس موظف به رعایت این قانون شدند.حجاب اسلامی موردنظر مسوولین شرکت بود. رییس اجرایی شرکت تاکید کرد:ما برای پاسخ هر نوع شکایتی از سوی افراد معترض به قانون جدید آماده هستیم.با وجود آنکه ظاهر امر بر ممنوعیت تمام نشانه های دینی دلالت دارد اما آنها بر این عقیده اند که در این مساله حجاب هدف قرار داده شده است.