جولای 2, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

عید امسال

وبلاگ “جوان ولایتی” نوشت: بیا ای عید اما شادی ما را نخواهی دید… مریضی دارد این خانه ، پریشانِ کسی هستیم

h9135_header1370

بیا ای عید اما شادی ما را نخواهی دید
مریضی دارد این خانه ، پریشانِ کسی هستیم…

ماجرای کوچه

ز بی محلی همسایه های این کوچه

دلم گرفته شبیه هوای این کوچه

حسن بگو پسرم جای امن می بینی؟

کجا پناه بگیرم کجای این کوچه؟

بیا عزیز دلم تا به خانه راهی نیست

خدا کند برسیم انتهای این کوچه

از این مکان و از آن دست می شود فهمید

کبود می شوم از تنگنای این کوچه

رسید ، چشم خودت را ببند دلبندم

که پیر می شوی از ماجرای این کوچه

فباله ی فدکم را بده به من نامرد

نزن ، بترس کمی از خدای این کوچه

خدا کند که علی نشنود چه می گوئی

که آب می شود از ناسزای این کوچه