می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

رو پاهای مامانم بخوابم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:برای یک مادر خیلی سخته بچه شو جیگر گوششو بزرگ کنه برای خودش یه  مرد بشه درست زمانی که می خواد اون رو تو لباس دامادی بغل کنه یهو همه چی عوض شه و اون رو تو کفن به آغوش بگیره.

0.794899001391527196_taknaz

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:

برای یک مادر خیلی سخته بچه شو جیگر گوششو بزرگ کنه برای خودش یه  مرد بشه درست زمانی که می خواد اون رو تو لباس دامادی بغل کنه یهو همه چی عوض شه و اون رو تو کفن به آغوش بگیره…

کاش میشد لاغر کنم خیلی لاغر…
بیست کیلو بشم!
ده کیلو بشم!
نه! … …
سنگینه براش…
پنج کیلو شم …
تا دوباره برم رو  پاهای مــامــانم  بخوابم …!
انتهاي پيام.