سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ورود با چادر ممنوع

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:از دماغ‌های تیز تا مردان ساپورت‌پوش با آرایش‌های خاص/بعد از 35 سال: ورود با چادر ممنوع؛

52887398496069952001

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

 

از دماغ‌های تیز تا مردان ساپورت‌پوش با آرایش‌های خاص

بعد از 35 سال: ورود با چادر ممنوع؛

طبق خبرهای رسیده، در جشنواره فجر امسال توهین‌های آشکاری به خبرنگارهای محجبه و جزب‌اللهی می‌شود و افراد متعددی امسال به دلیل ریش داشتن، انتساب به جریانات ریش دار، ارتباط با ریش دارها و یا شبهه تقیه نسبت به ریش دار بودن از امکانات جشنواره محروم شده بودند!

گویا بدنه بی بند و بار سینما خود را در آستانه تحقق رؤیاهایش می‌بیند، رؤیایی که در آن بازیگر هرزه‌ای چون بهروز وثوقی یک اسطوره است.

فضای این جشنواره چنان مشمئزکننده است که انسان را یاد جشن افسران شهربانی می‌اندازد که در آنجا هم ورود چادری‌ها ممنوع بود.

سهل الوصول‌ترین پیشنهاد برای رفع مشکلات جشنواره فجر را می توان تغییر زمان به تاریخی غیر منسوب به انقلاب و یا مکان آن به خارج از کشور و در جزایری مثل آنتالیا دانست!

انتهاي پيام.