مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تو پیام انتخابات درک نکردی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سیاست روز” نوشت:

 حسن جان

انتهای پیام