مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

میامی، از کوچک تا بزرگ همه آمدند

نوبت شما به نقل از وبلاگ” سیمای میامی “نوشت:

  راهپیمایی 22بهمن با حضور پرشور مردم شهرستان میامی برگزار شد.

Still0910_00032

Still0910_00000

Still0910_00001

Still0910_00002

Still0910_00003

Still0910_00004

Still0910_00006

Still0910_00007

Still0910_00008

Still0910_00009

Still0910_00010

Still0910_00011

Still0910_00012

Still0910_00014

Still0910_00015

Still0910_00018

Still0910_00020

Still0910_00021

Still0910_00022

Still0910_00038

Still0910_00054

Still0910_00055

Still0910_00063

Still0910_00064

Still0910_00068

Still0910_00069

Still0910_00070

Still0910_00071

Still0910_00072

Still0910_00076

Still0910_00077

Still0910_00078

Still0910_00079

Still0910_00080

Still0910_00073