نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نابرده رنج، گنج به ما داده ای حسین

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رهبرم سید علی” نوشت:   از کودکی به گردن ما شال ماتم استنابرده رنج، گنج به ما داده ای حسین

641

 از کودکی به گردن ما شال ماتم است

نابرده رنج، گنج به ما داده ای حسین

کربلادلم گرفته

دوباره شدم هواییی

چی میشه هک شه روقبرم

قبل اسمم کربلایی

انتهای پیام