مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مسیرهای دهگانه مراسم راهپیمایی 22 بهمن

http://www.nobateshoma.ir/wp-content/uploads/2014/02/22bahman.jpg

نوبت شما به نقل از فارس: مسیرهای دهگانه مراسم راهپیمایی 22 بهمن به این شرح است:

مبدا مسیر اول مسجد امام حسین(ع) است و میدان امام حسین(ع)، خیابان انقلاب، خیابان آزادی و میدان آزادی را در برمی گیرد.

مبدا مسیر دوم مسجد جامع ابوذر است و میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت الله سعیدی و میدان آزادی را در بر می گیرد.

مبدا مسیر سوم مسجد امام هادی (ع) است و خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی و میدان آزادی را در بر می گیرد.

مبدا مسیر چهارم مسجد دارالسلام است و محورهای میدان منیریه خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی و میدان آزادی را در برمی گیرد.

مبدا مسیر پنجم مسجد الجواد (ع) است و شامل میدان هفتم تیر، خیابان آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی و میدان آزادی است.

مبدا مسیر ششم مسجد حضرت امیر (ع) است و محورهای خیابان کارگر شمالی، خیابان انقلاب، خیابان آزادی و میدان آزادی را در بر می گیرد.

مبدا مسیر هفتم مسجد المهدی (عج) است و شامل خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی و میدان آزادی است.

مبدا مسیر هشتم مسجد حضرت ابوالفضل (ع) است و خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی و میدان آزادی را در بر می گیرد.

مبدا مسیر نهم مسجد امام سجاد (ع) است و خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح و میدان آزادی را در بر می گیرد.

مبدا مسیر دهم هم مسجد امام جعفر صادق (ع) است و شامل فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح و میدان آزادی است.

راهیپیمایان پس از پایان مسیرها با برنامه‌های ویژه من جمله سرود دسته جمعی و نیز سخنرانی ریاست جمهوری و قرائت قطعنامه پایانی راهپیمایی به این مراسم خاتمه می‌دهند.