آوریل 2, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سرویس مدرسه یا ارابه مرگ

نوبت شما به نقل از وبلاگ “khabar273” نوشت:خانواده هایی که تا مدتی قبل ترجیح می دادند فرزندانشان را خود به محل تحصیل…

خانواده هایی که تا مدتی قبل ترجیح می دادند فرزندانشان را خود به محل تحصیل برسانند با تغییر ساختار زندگی وگرفتاری های شغلی این کار را به دیگرانی سپردند که شغلی به عنوان سرویس مدرسه را ایجاد کرده اند. سرویسی که می تواند با مینی بوس انجام شود یا با خودروهای سواری. اما مشکل اینجا است که برخی ازافرادی که ترجیح داده اند با خودرو سواری این وظیفه را برعهده بگیرند برای درآمد بیشتر، تعداد دانش آموزانی را سوار می کنند که با ظرفیت خودرو همخوانی ندارد. به عنوان مثال در هفته گذشته پراید هاچ بکی را مشاهده کردم که 11 دانش آموز دختر دبستانی را سوار کرده بود تا به مقصد برساند. حال اینکه اگر خدای ناکرده در بین مسیر تصادفی روی دهد شاهد چه فاجعه ای خواهیم خدا می داند.