مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کل نفس ذائقة الموت…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ کربــلا دل ماست ، ما همه اهل دلـیم” نوشت:

کل نفس ذائقة الموت
هر جانداری چشنده مرگ است.

//////////

الا ای شمس تبریزی

اگر شهد و شکر ریزی

اگر صدسال بگریزی

مرگ در کار است