مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

عاشقِ تو بودن , دیوانه شدن هم دارد

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ کربــلا دل ماست ، ما همه اهل دلـیم” نوشت:

عشقت را نمی توانم کتمان کنم

هـمـه مـــرا دیــوانــه می خــوانـــند

عاشقِ تو بودن , دیوانه شدن هم دارد

ح س ی ن