می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

أَشهَدُ أَنَّكَ وَلیُ الله

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ کربــلا دل ماست ، ما همه اهل دلـیم” نوشت:


أَشهَدُ أَنَّكَ وَلیُ الله

جدایی من و حیدر محال است