سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اربـــــــــــــاب

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ کربــلا دل ماست ، ما همه اهل دلـیم” نوشت:


اربـــــــــاب

تو راحت کن خیالم را

بگو که:

زائر کنم آخر عزادار خودم را…

ح س ی ن