می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اگـــر براتـــــــ حرم را بــه نوکری بدهید…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ کربــلا دل ماست ، ما همه اهل دلـیم” نوشت:

نمی رود بــه خدا جای ِ دور جان ِ شــمـآ

اگـــر براتـــــــ حرم را بــه نوکری بدهید…