جولای 2, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هفت سين جنگي

نوبت شما به نقل از وبلاگ “شلمچه” نوشت: بچه ها تحویل سال یادش بخیر شلمچه

چییده بودیم تو سفره سيمينوف و سرنیزه 

247474

بچه ها تحویل سال یادش بخیر شلمچه

چییده بودیم تو سفره سيمينوف و سرنیزه  

بچه ها خیلی گشتن تو جبهه سیب نداشتیم

بجای سیب تو سفره کمپوتشو گذاشتیم 

تو اون سفره گذاشتیم یه کاسه سکه و سنگ

سمبه به جای سنجد یه سفره رنگارنگ

اما یه سین کم اومد همه تو فکری رفتیم 

مصمم و با خنده همه یک صدا گفتیم

به جای هفتمين سین تو سفره سر میزاریم

سر کمه هر چی داریم پای رهبر می زاریم

 

انتهای پیام

http://shalamcheh22.blogfa.com/post-97.aspx