سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دود این شهر مرا از نفس انداخته است…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “آرزوی شهادت در رکاب مولا صاحب الزمان“نوشت:بده در راه خدا من به خدا محتاجم35985_627

بده در راه خدا من به خدا محتاجم

من به بخشندگی آل عبا محتاجم

از قنوت سحر مادرتان جاماندم

پسر حضرت زهرا به دعا محتاجم

مهربان ، کاش زُهیری بَغلم می کردی

من به آغوشِ پُر از مهر شما محتاجم

شوق پرواز بده روحِ زمین گیر مرا

به جنون سر إیوان طلا محتاجم

دودِ این شهر مرا، از نفس انداخته است

به هوای حرم کرب وبلا محتاجم

چقدَر گریه کنم ، تا نبری از یادم

در سراشیبی قبرم به شما محتاجم