مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

میگویی دلم پاک است ….

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:میگویی من هم عفیف هستم ….976087260916801530

میگویی دلم پاک است ….

میگویم خواهرم از دل پاک عمل پاک هم برمی آید ….

میگویی من هم عفیف هستم ….

میگویم خواهرم تو مرتبه ای از عفت را داری ؛ مثلا اینقدر عفت داری که تن فروشی نکنی ،زنا نکنی اما زنای چشم چطور؟ با مرتبه کامل عفت کمی فاصله داری….

میگویی خب پسرها چرا جلوی نگاهشان را نمیگیرند؟

میگویم راست میگویی خواهرم …

برادرم! با آزاد گذاشتن نگاه و اعتنا به جلب توجهات ، دلیل بی حجابی خواهرت نشو