مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

“ماموریت ابلیس”

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم“نوشت:از ماموریت که برگشت ، خوشحال بود…Mahdi-bia-H.s-92-10

از ماموریت که برگشت ، خوشحال بود. پرسید

.

 راستی فرمانده !

 

 گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد ؟

 

  ابلیس جواب داد : 

.

 ” امام اینها که بیاید ، روزگار ما سیاه خواهد شد ؛ 

 

اینها که گناه می کنند ، امامشان دیرتر می آید ….”

مهدی جان اربابم 

. 

شاید کمی دور  

. 

شاید کمی نزدیک 

.

 ولی خیالم راحت است که تو هستی…!